Prawo do odstąpienia od umowy

z dnia

Szanowny Kliencie sklepu kite4fun.pl

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentowi oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271) przysługuje Ci w ciągu 10 dni od dnia otrzymania przesyłki prawo do zwrotu (bez podania przyczyny) towaru zakupionego w sklepie kite4fun.pl.

WAŻNE. Zwrotowi podlegją wyłącznie towary nieużywane, niezabrudzone, nieuszkodzone,

posiadająca wszystkie oryginalnie przymocowane metki. Koszt przesyłki zwracanych towarów

ponosi kupujący.

Zwracane produkty prosimy przesłać wraz z formularzem Rezygnacji oraz dowodem zakupu

(paragon lub faktura VAT) otrzymanym wraz z zakupionym towarem na adres:

sklep kite4fun.pl
ul. plac Lotników 7
70-414 Szczecin

Uwaga! Nie przyjmujemy przesyłek ze zwrotami towarów wysłanych za pobraniem!

Formularz REZYGNACJI Z ZAKUPU (odstąpienie od umowy kupna)

Numer zamówienia:.....................

Miejscowość……………………………….. Data……………………..

Imię……………………………………………………...

Nazwisko……………………………………………

Adres:…………………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………………………………...

tel. kontaktowy………………………

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw

konsumentowi oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

(Dz.U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy zakupu produktu:

nazwa produktu:.......…………………………………..……………………………………………..........…

zakupionego w sklepie kite4fun.pl, doręczonego dnia:

data otrzymania przesyłki:…………………………………

Oświadczam, że zwracany produkt nie był używany, nie ma śladów zabrudzenia oraz posiada

oryginalnie przymocowane metki. Do przesyłki zwrotnej dołączyłem dowód zakupu (paragon lub

fakturę VAT otrzymaną wraz z zakupionym produktem) Równowartość ceny zwróconych produktówproszę przekazać na poniżej wskazane dane konta:

NUMER KONTA BANKOWEGO:

˽˽ ˽˽ ˽˽ ˽˽ ˽˽ ˽˽ ˽˽ ˽˽ ˽˽ ˽˽ ˽˽ ˽˽ ˽˽ ˽˽ ˽˽ ˽˽ ˽˽ ˽˽ ˽˽ ˽˽ ˽˽ ˽˽ ˽˽ ˽˽ ˽˽ ˽˽

Nazwa banku

…………………………………………………………

Imię i nazwisko właściciela konta bankowego …………………………………………………………

Adres właściciela konta bankowego

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………...............

(Czytelny Podpis kupującego)