Symulatory modelarskie

Adapter DJI Phantom 2 (NDJ6) do symulatora AeroSIM RC

Adapter DJI Phantom 2 (NDJ6) do symulatora AeroSIM RC

9,99 PLN

Adapter Futaba kwadrat 6pin do symulatora AeroSIM RC

Adapter Futaba kwadrat 6pin do symulatora AeroSIM RC

11,99 PLN

Adapter Futaba/Hitec DIN6 do symulatora AeroSIM RC

Adapter Futaba/Hitec DIN6 do symulatora AeroSIM RC

11,99 PLN

Adapter Graupner Stereo Jack do symulatora AeroSIM RC

Adapter Graupner Stereo Jack do symulatora AeroSIM RC

11,99 PLN

Adapter Multiplex DIN5 do symulatora AeroSIM RC

Adapter Multiplex DIN5 do symulatora AeroSIM RC

11,99 PLN

Adapter Sanwa DIN5 do symulatora AeroSIM RC

Adapter Sanwa DIN5 do symulatora AeroSIM RC

11,99 PLN

Adapter Sanwa Mini DIN4 do symulatora AeroSIM RC

Adapter Sanwa Mini DIN4 do symulatora AeroSIM RC

11,99 PLN

Adapter WFly E-Sky Storm HK-T6A HK-T4A Mini DIN4 do symulatora AeroSIM RC

Adapter WFly E-Sky Storm HK-T6A HK-T4A Mini DIN4 do symulatora AeroSIM RC

11,99 PLN

Kabel do symulatora Esky

Kabel do symulatora Esky

6,39 PLN

7,99 PLN

Kabel symulatora lotu FS-L001 2.4Ghz 6Ch Tx USB

Kabel symulatora lotu FS-L001 2.4Ghz 6Ch Tx USB

26,99 PLN

Kabel symulatora lotu i10 do aparatur FS-i10

Kabel symulatora lotu i10 do aparatur FS-i10

29,99 PLN

Kabel uczeń-trener FS-L002 do nadajników FlySky i6/T6

Kabel uczeń-trener FS-L002 do nadajników FlySky i6/T6

27,99 PLN