Samoloty zdalnie sterowane

Cessna 182 Sky Lane KIT (rozpiętość 141cm, klasa 500)

Cessna 182 Sky Lane KIT (rozpiętość 141cm, klasa 500)

479,00 PLN

Cessna 182 SkyLane V1 2.4GHz RTF (rozpiętość 140cm, klasa 500, silnik bezszczotkowy, regulator 30A)

Cessna 182 SkyLane V1 2.4GHz RTF (rozpiętość 140cm, klasa 500, silnik bezszczotkowy, regulator 30A)

999,00 PLN

Fox Multiplex

Fox Multiplex

47,99 PLN

Freeman 1600 Glider 3V 2.4GHz RTF (rozpiętość 160cm)

Freeman 1600 Glider 3V 2.4GHz RTF (rozpiętość 160cm)

899,00 PLN

Mini Cessna 182 3CH 2.4GHz RTF (rozpiętość 316mm)

Mini Cessna 182 3CH 2.4GHz RTF (rozpiętość 316mm)

189,00 PLN

Mini Cessna LX-1101

Mini Cessna LX-1101

339,00 PLN

Piper J-3 CUB 2.4GHz RTF (rozpiętość 34cm) - czerwony

Piper J-3 CUB 2.4GHz RTF (rozpiętość 34cm) - czerwony

139,00 PLN

Piper J-3 CUB 2.4GHz RTF (rozpiętość 34cm) - niebieski

Piper J-3 CUB 2.4GHz RTF (rozpiętość 34cm) - niebieski

139,00 PLN

Piper J-3 CUB 2.4GHz RTF (rozpiętość 34cm) - żółty

Piper J-3 CUB 2.4GHz RTF (rozpiętość 34cm) - żółty

139,00 PLN

Samolot F-16

Samolot F-16

25,99 PLN

Samolot F949 3CH 2.4GHz Micro Cessna 182 RTF (rozpiętość 50cm, silnik bezszczotkowy)

Samolot F949 3CH 2.4GHz Micro Cessna 182 RTF (rozpiętość 50cm, silnik bezszczotkowy)

299,00 PLN

Samolot F959 Fly King 3CH 2.4GHz RTF

Samolot F959 Fly King 3CH 2.4GHz RTF

379,00 PLN