Kite foil

Deska Foil Airush 2019 Core Foil Mini

Deska Foil Airush 2019 Core Foil Mini

2 771,00 PLN

3 959,00 PLN

Deska Foil Airush 2019 Progression Foil

Deska Foil Airush 2019 Progression Foil

2 197,00 PLN

3 139,00 PLN

Deska Foil Airush 2020 Mini Monster Bamboo

Deska Foil Airush 2020 Mini Monster Bamboo

3 749,00 PLN

4 999,00 PLN

Deska Foil Airush 2021 Progression V2

Deska Foil Airush 2021 Progression V2

2 959,00 PLN

3 699,00 PLN

Deska Foil Airush 2021 Team

Deska Foil Airush 2021 Team

4 799,00 PLN

Deska Foil Duotone 2019 Free Foil

Deska Foil Duotone 2019 Free Foil

2 890,00 PLN

Deska Foil Duotone 2019 Free Hybrid

Deska Foil Duotone 2019 Free Hybrid

4 990,00 PLN

Deska Foil Duotone 2019 Pace

Deska Foil Duotone 2019 Pace

4 390,00 PLN

Deska Foil North 2020 Chase

Deska Foil North 2020 Chase

3 784,00 PLN

4 730,00 PLN

Deska Foil North 2020 Scoop

Deska Foil North 2020 Scoop

3 199,00 PLN

3 999,00 PLN

Deska Foil North 2020 Sense

Deska Foil North 2020 Sense

2 319,00 PLN

2 899,00 PLN

Deska Foil North 2021 Scoop

Deska Foil North 2021 Scoop

4 590,00 PLN